Nederland
België
Duitsland
English
Nederlands

Nieuws & Media

Internet of Energy: open en beveiligde real-time communicatie

De energietransitie is in volle gang en wordt aangedreven door de toename van hernieuwbare energiebronnen en verdere elektrificatie. Daarnaast worden eindgebruikers een van de belangrijkste drijfveren voor de transitie als ze evolueren naar consumenten die actief zelf hun energiebehoefte produceren. Deze energiebehoefte kan bovendien flexibel ingezet worden om de veranderingen van de energiemarkt te ondersteunen. Om dit op grote schaal in te zetten is het uitwisselen van kennis, diensten en ervaringen tussen marktpartijen essentieel. Energiebedrijven EDF Luminus, Elia, Enervalis, Fluvius en Scholt Energy hebben daarom  “IO Energy” (Internet of Energy) opgericht. IO Energy is een digitaal communicatieplatform met het volgende doel: alle marktpartijen de mogelijkheid bieden om real-time en op veilige wijze nieuwe energieoplossingen te testen. Het is een toegankelijke manier om consumenten en zakelijke energieverbruikers te betrekken bij het testen van innovatieve verdienmodellen rond bijvoorbeeld het thema “Flexibiliteit”.

Wat is flexibiliteit?
Flexibiliteit is het vermogen van een netgebruiker, bijvoorbeeld onze klant Northfreeze, om zijn elektriciteitsverbruik aan te passen als reactie op de prijs van de elektriciteit, om hiermee  kosten te besparen of winst te behalen uit de elektriciteitsmarkt. Deze aanpassing van het verbruik wordt voornamelijk getriggerd door de transmissienetbeheerder Elia, om zo het net in evenwicht te houden.

Het wordt voor netbeheerders een steeds grotere uitdaging om het net in balans te houden. Dit komt doordat de snelle groei van wind- en zonne-energie zorgt voor een elektriciteitsaanbod dat steeds meer fluctueert.

Flexibiliteitsproduct van Scholt Energy
Scholt Energy heeft recent een product ontwikkeld dat inspeelt op deze flexibiliteit. Het is specifiek ontwikkeld voor koel- en vrieshuizen. Een standaard vrieshuis heeft nu meestal een verbruikersprofiel waarbij gekoeld wordt in de daluren. Door dit verbruiksprofiel mist het vrieshuis kansen om de eigen flexibiliteit optimaal in te zetten en opbrengsten te halen uit de elektriciteitsmarkt. Via het flexibiliteitsproduct van Scholt Energy worden de prijzen op de spotmarkt en onbalansmarkt voorspeld. Op die manier wordt geprobeerd om op de meest gunstige momenten de koeling te onderbreken of te activeren.

Northfreeze
Op dit moment voeren wij, in het kader van ‘IO Energy’, een proefproject uit bij onze klant Northfreeze in België. Via de transmissienetbeheerder Elia, wordt een real-time prijssignaal ontvangen voor het volgend kwartier. Met deze signalen wordt getracht de energiekost voor Northfreeze te reduceren en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het proefproject loopt nog tot eind 2018, waarna de resultaten zullen worden geëvalueerd.