Nederland
België
Duitsland
English
Nederlands

Nieuws & Media

Scholt Energy geselecteerd voor pilot TenneT

Scholt Energy is samen met Enervalis geselecteerd voor een pilot van TenneT. De landelijke hoogspanningsnetbeheerder onderzoekt of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de markt voor balans tussen vraag en aanbod op het Nederlandse hoogspanningsnet.

Dit is de markt voor aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserves) wat ook bekend staat als regelvermogen. Bronnen van waaruit de pilotpartijen regelvermogen (aFRR) willen gaan leveren zijn bijvoorbeeld: windenergie, zonneparken, WKK's, warmtenetten, elektrische auto's, elektrische boilers en elektrische pompen.

Landelijk netbeheerder
TenneT is de netbeheerder in Nederland die verantwoordelijk is voor het in balans houden van het hoogspanningsnet. Het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit moeten zij handhaven. Hiervoor maakt TenneT gebruik van marktpartijen die extra elektriciteit kunnen produceren of afnemen. Dit kan op drie verschillende niveaus; FCR (primair vermogen), aFRR (secundair vermogen of regelvermogen) en mFRR (tertiair vermogen).

Hogere vraag naar regelvermogen
Van oudsher leveren conventionele elektriciteitscentrales en grootverbruikers regelvermogen. Door de toename van duurzame opwekking uit wind en zon zal het elektriciteitsaanbod steeds meer fluctueren. Het aantal elektriciteitscentrales zal daarnaast afnemen. Deze veranderingen zorgen voor een hogere vraag naar levering van het regelvermogen.

Samenwerking
Met het oog op de toekomst wil TenneT daarom ook andere marktspelers en nieuwe technologieën inzetten. Scholt Energy & Enervalis zijn een van de 7 marktpartijen die TenneT selecteerde. De andere partijen zijn Engie, Enova, Escozon & Energie Samen, Next Kraftwerke & Jedlix, Sympower en Vandebron. Alle partijen dragen zelf nieuwe technologieën (projecten) aan en gaan deze inzetten.

Volgende fase
In 2019 heeft TenneT besloten om een volgende fase van het project in te gaan met Scholt Energy & Enervalis, Engie, Escozon & Energie Samen en Vandebron. Zij leveren opnieuw diverse technologieën aan voor het regelvermogen. Na uitgebreid testen is gekozen voor blockchaintechnologie voor de benodigde data-uitwisseling.

  • Groene weide met elektriciteitsverbinding en windmolen op de achtergrond