Nederland
België
Duitsland
English
Nederlands

Service


Meterstanden


Meterstanden doorgeven

Marktprijzen


ICE Endex elektriciteit
ICE Endex gas

Scholt Online


Verbruiken
Facturen

Algemene Voorwaarden


Elektriciteit & gas grootverbruik
Elektriciteit & gas kleinverbruik
Elektriciteit producenten
Modelcontract
Toelichting consumenten

Energiebronnen


Stroometiket 2017
Stroometiket 2016
Stroometiket 2015
WaarborgWind

Netbeheer


Aansluit- en Transportovereenkomst
Tarieven Netbeheerders
Algemene voorwaarden Nederlandse netbeheerders

Scholt Energy Services


Extra services

Energiebelasting


Tarieven

Kwaliteitscriteria


Geschillencommissie
Gedragscode Slimme Meters